İmanın özü: Kelime-i Tevhid

Lâ ilahe illallah Muhammed’ün Rasulullah / Allah’tan öbür ilah yoktur, Hz. Muhammed O’nun elçisidir.Lafzen kısa bir cümle olmasına karşın, Allah …

Posted On