Tarihi mirasın kadın doktorları

  Gülden Çoktan / İSTANBUL – Birçok medeniyete mesken sahipliği etmiş dünyanın en büyük ve en hoş kentlerinden biri olan İstanbul’un tarihi …

Posted On

Âkif’in yeni bir mektubu çıktı

Müzayedeye çıkan bir öteki değişik eser ise Tevfik Fikret’in (1867-1915) kendi el yazısıyla “Servet-i Fünûn aile-i edebiyesidir hâle-i ışık üzere …

Posted On

İslam âlemine şeref veren Çelebi

Süleyman Çelebi tarafından bir “kurtuluş vesilesi” olarak kaleme alınan ve yüzyıllardır okunagelen Mevlid, üzerine yazılan yapıtlarla de …

Posted On

Sıkı takiple 9 bin eser yuvaya döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, sıkı takiple yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2002 yılından bu …

Posted On