Yüzüncü yıl filmimiz olacak mı?

Sinemanın tesirli kitle bağlantı aracı olma fonksiyonu herkesin malumu. Bunun en kıymetli göstergesi Hollywood. Amerikan sinema endistrisini bir …

Posted On

İnsan: Çetin Ceviz!

İster düşünsel, sanatsal bir metin olsun, ister bir haber metni olsun, her metin kurmacaya dayalıdır kuşkusuz. Bunu daha da somutlaştırırsak her …

Posted On