Kapalı yöntem akciğer kanseri ameliyatları: Vats lobektomi

Akciğer kanseri tüm dünyada en sık görülen kanser tipidir. 2008 yılında dünya genelinde 1,6 milyon yeni akciğer kanseri tanısı konulmuş ve bu oran tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 13’ünü oluşturmaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri insidansını erkeklerde 74,2/100 bin, bayanlarda 9,3/100 bin olarak bildirmişlerdir. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, erken evrede akciğer kanseri tedavisi ve uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Yol, erken evrede tercih ediliyor

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burçin Çelik, kapalı formül akciğer kanseri ameliyatları hakkında bilgi verdi. Çelik, “Video yardımlı torasik cerrahide (VATS), göğüs cerrahisi ameliyatlarının görüntü yardımı ile yapılmasıdır ve minimal invaziv teşebbüstür. Yıllar boyunca açık cerrahi teşebbüslerle yapılan göğüs cerrahisi ameliyatları günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık kapalı sistemlerle de gerçekleştirilmektedir. VATS göğüs cerrahisi ameliyatlarında yıllardır uygulanmakla birlikte son yıllarda akciğer kanseri ameliyatlarında uygun hastalarda tercih edilmektedir. Türkiye’de yıllık beklenen yeni olgu sayısı 30 bindir. Bunların yaklaşık yüzde 82’si küçük hücre dışı akciğer kanseri olup bunların da yüzde 27’si ameliyat edilebilir hastalardır. Erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde VATS tercih edilebilir. VATS ile daha az travma ve ağrı, daha süratli taburculuk ve daha âlâ kozmetik sonuçlar elde edilmektedir” dedi.

VATS Lobektomi ameliyatının avantajları

VATS lobektomi ameliyatının büyük cerrahi teşebbüslerinde kullanılmaya başlandığını söyleyen Prof. Dr Çelik, “Minimal invaziv torasik teşebbüsler sayesinde morbidite ve mortalitede azalma, kısa hastane kalış mühleti ve erken periyotta olağan hayata dönüş olmasıyla büyük cerrahi teşebbüsler içinde kullanılmaya başlanmıştır. Görüntü yardımlı torasik cerrahi minimal invaziv bir teşebbüs olup açık cerrahi teşebbüslerle cerrahi unsurlar birebirdir lakin cerrahi teknik farklıdır. Bu teşebbüsle tanısı bilinmeyen akciğer lezyonlarının örneklenmesi yoluyla akciğer kanserinin teşhisinin elde edilmesini sağlayabilir ve erken evre akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde tercih edilebilir” diye konuştu.