İnternetteki psikolojik testler kişilerin ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

İnternetteki testler çoklukla bireyin ruhsal durumunu ortaya çıkarmak, psikiyatrik teşhisler koymak ve kimi teklifler vermeye yönelik hazırlanıyor. Lakin bu testlerin hangi testler olduğunun, geçerlilik ve güvenirliklerinin yapılıp yapılmadığının ve standardizasyon olup olmadığının bilinmesi gerektiğinin altını çizen Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Rümeysa Alaca, “Bu biçim testlerin yapılıp sonuçlarının çabucak görülebilmesi ve bilgileri kesin sözlerle vermesi internette uygulanan testleri daha cazip bahçelievler escort kılıyor. Bunlara ek olarak, internetteki testleri uygulayan bireyler test sonuçlarını görebildiklerinde kendileri hakkında olumsuz yargılara ve sırf psikiyatrlar tarafından konulabilen teşhis ölçütleri hakkında yanlış bilgiye sahip olabiliyor. Dolasıyla internette bu testlerin yaygın olarak görülmesi ve sonuçlarının görünürlüğü, ruh sıhhati alanında değerli meselelere yol açabiliyor” biçiminde konuştu.

Evvel psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanmalı

Ruh sıhhati alanında yaygın olarak kullanılan ruhsal balgat escort testlerin uygulanması ve sonuçlarının güvenirliği hakkında dikkat edilmesi gereken konuların olduğunu söyleyen Alaca, “Öncelikle ruh sıhhati alanında yapılan tüm testlerin bilimsel ve inançlı olabilmesi için bu testlerin psikolog ya da psikiyatrlar tarafından uygulanması ya da yönlendirilmiş olması gerekiyor. Uygulanan bu testler yalnızca bilimsel ve somut bilgi vermemekte; tıpkı vakitte psikolog ya da psikiyatra klinik müşahede imkanı da sağlıyor. Münasebetiyle sonuçların güvenirliği hem batıkent escort testler hem de uygulayan ya da yönlendiren uzmanın klinik müşahedesinin birleşimi sonucu ortaya çıkıyor” dedi.

Gereksinim varsa uzmana başvurulmalı

Testlerin yapılma hedefi düşünüldüğünde, kişinin kendisini daha düzgün anlayabilmesini sağlamak ve yaşanılan bir sorunun şiddetini belirlemek ise bu testlere tek başına güvenilmeyeceğinin zihnin bir yerinde olmasının yarar sağladığını vurgulayan Alaca, “Her bir ölçeğin tek başına bir sorunu ya da bozukluğu saptamak ve anlayabilmek için kâfi olmadığı unutulmamalı. Şayet bu türlü bir gereksiniminiz varsa, size bunu daha kapsamlı bir halde sunabilecek, ayrıntılı bir kıymetlendirme ve bunun sonrasında bir tedavi planı oluşturabilecek bir uzmana başvurmanız daha yararlı olabilir” halinde konuştu.