Gayrimenkulde yeni dönem: Noterlere de satış yetkisi verildi

TBMM Genel Heyeti’nde, kamuoyunda 6’ıncı Yargı Paketi olarak bilinen, Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Kabul edilen kanunda gayrimenkul satışlarına yönelik dikkat çeken bir ayrıntı da yer aldı.

Kanunla; noterler, taşınmaz satış vaadi kontratı yapabilecek ve bu mukaveleyi taraflardan birinin talep etmesi, harç ve sarfiyatları ödemesi halinde tapu bilişim sistemi vasıtasıyla tapu siciline şerh verebilecek, taşınmaz satış kontratı yapabilecek.

Teklifle noterler, taşınmaz satış başvurusu üzerine müracaat dokümanı düzenleyecek, taşınmaz üzerindeki her türlü kısıtlamayı dikkate alacak ve taşınmaz satışıyla ilgili başka kanunlarda yer alan sınırlamalar ile yordam ve asılları gözetecek.

500 LİRADAN AZ 4 BİN TL’DEN FAZLA OLMAYACAK

Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satış mukavelelerinde yalnızca tapu harcı alınacak, bu süreçler için ayrıyeten noter harcı alınmayacak.

Noter fiyatı taşınmazın pahasına nazaran 500 liradan az, 4 bin liradan fazla olamayacak ve fiyat tarifesinde gösterilecek.