Deprem travması, 1 aydan uzun sürmemeli

Bir zelzele ülkesi olan ülkemizde 1-7 Mart Sarsıntı Haftası olarak anılıyor. Mümkün sarsıntılara ait hazırlıklar konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Uzman Klinik Psikolog Serkan Elçi, zelzele korkusu ve sarsıntı dehşetiyle başa çıkma konusunda kıymetli tavsiyelerde bulundu.

Sarsıntı travması bir aydan fazla sürmemeli

Travmanın üç çeşidi vardır. Birincil travma, kişinin direkt bu olaya maruz kalmasıdır. İkincil travma, kişinin yakınlarının buna maruz kalmasıdır. Üçüncül travma ise medya ve haberler üzerinden devam eden süreçlerdir. Akut travma bir aydan uzun sürdüğü vakit çok önemli sorunlara yol açabilir.

Travma sonrası gerilim bozukluğu dediğimiz rahatsızlık, muhakkak bir vaktin akabinde gelişen ve kişinin ruhsal durumundaki düzelmelerin yaşanmadığı süreçlere verdiğimiz bir isimdir. Aslında her travma bir kayıptır ve her kayıp da içinde yası barındırır.

Yas periyotlarında bireylerin göstermiş olduğu muhakkak başlı yansılar vardır. Bunlardan kimileri öfkedir, pazarlıktır, depresif oluş yani çökkünlüktür ve daha sonra kabullenme sürecine geçilir. Münasebetiyle bireylerin bu devir içerisinde öfkesinin, isyanının, pazarlığının ve depresif çöküş içerisinde olması epey olağandır.

Sarsıntı sonrası oluşan travmalara kesinlikle vaktinde müdahale edilmesi gerekir. Bu travmalar çözülmediğinde yani bu şahsa vaktinde ruhsal müdahalede bulunulmazsa kişi ailesiyle gelecekte sıkıntılar yaşayabilir, anksiyete denilen tasa bozuklukları yaşayabilir, alkol kullanmıyorsa alkole yönelebilir, çocuklarına şiddet uygulayabilir. Farklı halde ruhsal birtakım altyapısı olan ham, işlenmemiş bilgi bir müddet sonra kişinin karşısına farklı bir ruhsal sorun olarak çıkabilir.

Zelzele üzere travmatik olaylar yıllar sonra emsal olaylar yaşandığındatetiklenebilir. Hiç sarsıntısı tanımayan bireyler bile sarsıntıyla ilgili çok net bilgiye sahip olabiliyor. Şu anda küçük çocuklar bile zelzelesi biliyor zira konuşuluyor.

Çocuk ebeveynlerini örnek alıyor

Bilhassa çocuklarda zelzele tasasıyla başa çıkmada ebeveynlere kıymetli vazifeler düşüyor. Anne ve babanın derdi çocuğa net bir halde geçer. Elbette zelzeleyle ilgili bilgi verirken çocuğa palavra söylenmemeli lakin yanlışsız, dürüst inançta olduğunu hissettirebilmek çok kıymetli.