Cuma hutbesi: Ramazan: Kutlu misafir

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu “Ramazan: Kutlu misafir” olarak belirlendi.

Sayın Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Aziz Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı, beşerler için bir hidayet rehberi, hakikat yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık kanıtları olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır. O denli ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçlu geçirsin.

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

Aziz Müminler!

Rahmet, mağfiret ve rahmet iklimi üç ayların sonuncusu, hasretle beklediğimiz Ramazan ayına yaklaştık. Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece birinci teravihimizi kılacağız ve sahura kalkacağız inşallah.

Değerli Müslümanlar!

Kutlu konuğumuz Ramazan, Rabbimizden bize gelen şanlı bir davettir. Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’i daha çok okumaya, tefekkür edip yaşamaya davettir. Tuttuğumuz oruçlarla irademizi güçlendirmek ve nefsimizi terbiye etmek için en hoş fırsattır. Sahuruyla, iftarıyla yuvalarımızda huzur ve rahmettir. Beş vakit namazın yanında kıldığımız teravihlerle vücudumuza sıhhat, ruhumuza sükûnettir. Zekât, fitre ve sadakamızla; yakınlarımız, komşularımız ve bütün kardeşlerimizle ortamızda muhabbettir. Bu ayda müminler olarak bize düşen en büyük sorumluluk, bu kutlu konuğa gönlümüzde yer açmak, bu ilahi davete yürekten icabet etmektir.

Kıymetli Müminler!

Yorulan ruhlarımızı, Ramazan-ı şerifle teskin edelim. Bunalan gönüllerimize Rabbimizden inşirah dileyelim. Özümüze ve fıtratımıza yönelip kulluk şuurumuzu artıralım. Sabır ve merhamet, kanaat ve şükür şuurumuzu kuşanalım. Elimizi, lisanımızı, gözümüzü, aklımızı, kalbimizi hâsılı ruh ve vücudumuzu günahlardan muhafazaya kelam verelim.

Aziz Müslümanlar!

Ramazan ayımız şimdiden mübarek olsun. Gönül ve zihin dünyamız Kur’an’la şifa bulsun. Bu mübarek ay, her türlü kahır ve hastalıktan özellikle yaşadığımız salgından kurtulmamıza vesile olsun inşallah.