COVID-19 geçiren çocuklarda MIS-C hastalığı tehlikesi

Test edilmeyen ya da bilinen koronavirüs tanısı olmayan çocuklarda da MIS-C hastalığının gelişebileceğini belirten Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Serkan Atıcı, “Burada temas hikayesinin sorgulanması çok değerli. Çocuklarda başta mesken içi olmak üzere her türlü COVID-19 hastası ile temas risk olup, bu hastalarda daha evvel virüs ile enfekte olma durumu hakkında bilgi veren antikor testlerinin çalışılması gerekir” dedi.

Her çocukta oluşmuyor

Koronavirüsü sessiz ya da çok hafif şikâyetler ile geçirenlerin türbanlı escort de, ekseriyetle 2-4 hafta sonrasında (bu mühlet hastaya nazaran değişebilir) çok önemli bulgular ile sıhhat kurumuna başvurarak MIS-C tanısı alabileceğini vurgulayan Dr. Atıcı, “Bu hastalık COVID-19 geçiren her çocukta oluşmaz, hangi çocukta gelişeceğine dair başta epigenetik faktörler olmak üzere bilinmeyen birçok faktör vardır. Bilinen ise yatkınlığı olan çocukta bu virüsün hastalığı kendisi yapmasa da hastalığın oluşmasındaki faktörleri tetiklediği, yani olayın başlangıç pimini çektiğidir. COVID-19’un bilakis bulaşıcı bir hastalık değildir” tabirlerini kullandı.

MIS-C hastalığı ulus escort belirtileri

Bu hastalığın az görülmesine karşın, önemli bir durum olması nedeniyle bulgularının uygun bilinmesinin, ailelerin doktorlara yardımcı olması noktasında değerli olduğunu söyleyen Dr. Atıcı, evvelce geçirilmiş (genellikle 2-4 hafta önce) yahut yeni geçirilmekte olan COVID-19 enfeksiyonu ya da COVID-19 enfekte kişi ile temas hikayesi olan bireylerde dirençli ateş başta olmak üzere aşağıdaki bulguların bir kısmının olması durumunda bu hastalıktan şüphelenilerek çabucak bir sıhhat kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti:

– En değerlisi 24 saatten uzun 38 derecenin yenimahalle escort üzerinde dirençli ateşin varlığı,

– Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı üzere mide bağırsak sistemi ile ilgili bulgular,

– Bedende döküntülerin olması,

– Gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanmaların olması (konjonktivit),

– Mukoz membranların tutulumu (çatlamış dudaklar, kırmızı-çatlak lisan vb),

– Baş ağrısı,

– Solunumsal meseleler (hızlı soluma, nefes almada zorlanma),

– Kas, eklem ağrıları,

– El ve ayak derileri başta olmak üzere ciltte soyulmalar.

MIS-C’nin tedavi edilmesi mümkün bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Atıcı, “İyi tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmayan bu hastalık tedavi edilmeyen şahıslarda ise başta koroner damarlar olmak üzere birtakım önemli sıhhat sorunları oluşturabilir. Bu hastaların bilhassa çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları üzere kısımlar tarafından hem teşhis ve tedavi kademesinde hem de tedavi sonrası devirde takip edilmesi gerekir” dedi.