Günümüzde halılar ve kullanımı

Halılar bilhassa meskenlerin olmazsa olmaz aksesuarlarındandır. Halısız bir mesken bomboş ve anlamsız gözükür. Halı Türklere has bir eserdir …

Posted On