Bu resim ne anlatıyor?

Avrupa sanat tarihinin farklı devirlerinden çeşitli fotoğrafların muhakkak temalar etrafında çözümlendiği Bu Fotoğraf Ne Anlatıyor? serisinin yeni kitabı Alegori, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları yayımlandı. Sanat tarihçisi ve müellif Zerrin İren Boynudelik, kitapta geç Ortaçağ, Rönesans ve Barok periyotlarda yapılan ve alegorik anlatımlar içeren 183 Avrupa fotoğrafını inceliyor. Kitap, şair ve muharrir Hilmi Yavuz’un “‘Alegori’den ‘Ulusal Alegori’ye Bir Kültürel Okuma Denemesi” başlıklı sunuşuyla açılıyor. Zerrin İren Boynudelik, kitapta geç Ortaçağ, Rönesans ve Barok devirlerde yapılan ve alegorik anlatımlar içeren 183 Avrupa fotoğrafını inceliyor. Alegorinin en yaygın kullanıldığı alanlarda; faziletler ve günahlar, özgür sanatlar, esin perileri (müzler), duyular, elementler ve mevsimlerin dünyasında dolaşıyor. Kitabın sonunda yer alan simgeler tablosu, bu hususta çalışmış sanatkarların referans aldıkları yazılı kaynakların bilgileri ve kelamlık de alegorik anlatımların anlaşılmasını okur için kolaylaştırıyor.