Bronz ve mermer Aphrodite’ler

İzmir Arkeoloji Müzesi’nin fuaye salonunda iki Aphrodite heykelciği birinci defa sergilenmeye başlandı. Sergilenen tanrıça heykelciklerinden biri bronz, oburu ise mermer. Klasik Dönem’e tarihlenen bronz heykelciğin yaklaşık 2 bin 500 yıllık olduğu belirtiliyor. Yüksekliği 16 santimetre olan Aphrodite, çıplak ve ayakta tasvir edilmiş. Mermer heykelcik ise Roma Dönemi’ne ilişkin ve yaklaşık 2 bin yıllık. 35 santimetre uzunluğunda, grimsi beyaz mermerden yapılmış Aphrodite’in yanında küçük kanatlı bir erkek figürü de bulunuyor. Yapıtlarla ilgili bilgi veren İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural, “Aphrodite, Yunan ve Anadolu kültüründe ağır tapınılan bir tanrıça. Aşkı, hoşluğu ve rahmeti temsil eder” dedi. Bu yapıtların ibadetle ilgili kullanıldığını kaydeden Tural “Mezar ikramı olarak kullanıldığı biliniyor. Bu heykelcikler ile bilhassa çocuk mezarlarında karşılaşılıyor. Ölüyü korumak için kabre konuyor” bilgilerini paylaştı.