Bipolar bozukluk nedir

His durumumuzun değişkenliği hayat biçimimizle farklılıklar gösterirken, iş ve ilgiler ile değerlendirildiğinde şahıslara değişik boyutlarda yansıyabiliyor.

Dışardan müşahede ile kişinin yaşadıkları ve bazen anlamlandıramadıkları bütün olarak ele alındığında uzman psikiyatrların değerlendirmeleri değerli.

Bahis ile ilgili açıklamalarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Fuat Torun, bipolar his durum bozukluğunun nedenlerini ve tedavi sistemlerini sıraladı.

Bipolar bozukluk nedir

Bipolar duygudurum bozukluğu ülkemizde farklı isimlerle da kullanılmaktadır. Bunlar ortasında en sıklıkla “iki uçlu his durum bozukluğu” ve “manik depresif bozukluk” sayılabilir. İsminden da anlaşılacağı üzere bu hastalıkta kişinin duygudurumu iki uç ortasında dalgalanmaktadır. Bu uçlar depresyon ve manidir. Kişi depresyonda olduğunda hayattan zevk alamaz, mutsuz, keyifsiz, umutsuz, çaresiz ve daha evvelden keyif aldığı birçok aktiviteye karşı isteksiz ve ilgi kaybı yaşar. Manide olduğu vakit ise depresyonun tam aksisi bir halde çoşkulu, enerjik, çok memnun, çok konuşkan ve kendisini birçok şeyi yapabilecek güçte hisseder ve çok para harcama ve fikirsizce cinsel aktivite üzere riskli davranışlar içerisine girer. Bipolar bozukluğu olan kişi bu iki ucu uçlarda yaşayabileceği üzere ‘hipomani’ ya da hafif seviye depresyon üzere orta formlarda da yaşayabilir.

Bipolar bozukluğun nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlığı olan bireylerde çevresel ve ruhsal gerilim faktörlerin yanı sıra kişinin beynindeki kimi biyokimyasal unsurların değişiminin hastalığı ortaya çıkarabildiği bilinmektedir.

Bipolar bozukluğunun tedavi sistemleri

Bipolar bozukluk günümüzde tesirli bir biçimde tedavi edilebilmekte ve hastalar rutin işlevselliklerini sürdürebilmektedir. Öncelikle kişinin hastalığı ile ilgili kâfi bilgiye sahip olması ve hastalığın evrelerinde ortaya çıkan erken uyarıcı belirtileri tanıması hastalığın tam olarak ortaya çıkmasını engellemek açısından tedavinin tahminen de en kıymetli evresidir. Örneğin uykusuzluk birçok hastada mani periyotlarını tetikler. Hasta uykusuzluğunu anlayıp doktoru ile görüştüğünde tahminen de mani atağı ortaya çıkmadan önlenmiş olacaktır. Bunun dışında kişinin birlikte yaşadığı ya da çalıştığı şahıslarında hastalıkla ilgili bilgi sahibi olması ve hasta ile destekleyici bir tavır içerisine girmesi hastalar açısından kıymetlidir.

Bipolar bozukluğun günümüzde en tesirli tedavisi ilaçlarla yapılmaktadır. Her iki uçta da kullanılan farklı ilaçlarla ataklar sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Ataklar sonlandırıldıktan sonra ise hastada uzun periyotlu kullanılacak duygudurum düzenleyici ilaçlarla olağan güzellik hallerinin sürmesi sağlanmaktadır. Atakları tetikleyen alkol ve unsur kullanımı üzere durumlardan uzak durmak da hami olabilmektedir. Ayrıyeten bu hastalarda uygulanacak psikoterapi de atakların sıklığını azaltmada tesirlidir.

Çocuk ve gençlerde yaş periyoduna uygun olarak iniş ve çıkışlar olabileceği için bipolar bozukluğu anlayabilmek epeyce güç olabilir. O nedenle erişkinlerdeki bipolar bozukluğun görünümü ve hastalığın gidişi açısından farklılıklar olabilir. Bu nedenle çocuk ve gençlerdeki davranış biçimleri aileleri zorlamaya başlar ve aileler tahlilsiz kalırlarsa ilgili uzmandan yardım almalarında yarar vardır.

Ailelerinin davranış biçimi nasıl olmalı

Öncelikle ailelerin bireydeki bu hastalığı kabul etmesi ve ona uygun davranış biçimi geliştirmesi gereklidir. Kişinin kendisi üzere ailesinin ve yakınlarının da hastalığın belirti ve bulguları konusunda bilgi sahibi olması hem hastalığa erken müdahale etmek hem de mümkün olumsuz davranış biçimlerinin önüne geçmek açısından değerlidir. Ayrıyeten aile hastanın tedavisi konusunda hem yönlendirici olması hem de kullanılacak ilaçların takibi açısından yol gösterici olması gereklidir. Hastalığı bilen ve belirtilerini takip eden aileler bireylerin davranışlarının altında yatan motivasyonu daha uygun anlayabilir ve ona yardımcı olabilirler.

Bilhassa ergen ve genç yaş kümesi için ailelerine kıymetli vazifeler düşüyor. Onların hakikat izlenmesi, etraf faktörlerine dikkat edilmesi ve kesinlikle uzmandan takviye alınarak hastalığın seyri ve tedavisine katkıda bulunulmasını gerekiyor