4 kişiden birine köpek saldırmış

Araştırma şirketi Areda Survey, vatandaşların sokak hayvanları hakkındaki fikirlerini ortaya koymak için bir araştırma yaptı. Bin 800 kişi ile yapılan araştırmada, yüzde 53,7 sokak hayvanlarını tehlikeli bulmadığını, yüzde 41,3’ü ise sokak hayvanlarını tehlikeli bulduğunu tabir etti. ‘Sokak hayvanları tarafından siz yahut bir yakınınız rastgele bir hücuma uğradınız mı?’ sorusuna ise yüzde 33,9’luk dilim, bir yakınının akına uğradığını lisana getirdi. Kendisinin taarruza uğradığını söyleyenler ise yüzde 24,4 seviyesinde seyretti.

%35 MESKENİNDE HAYVAN BESLİYOR

‘Evinizde hayvan besliyor musunuz?’ sorusuna, iştirakçilerin yüzde 48,2’si ‘Beslemiyorum’ karşılığını verirken, yüzde 35’i beslediğini, yüzde 16’sı ise daha evvelce beslediğini belirtti. İştirakçilerin yüzde 56,3’ü, sokak hayvanlarını beslemenin mahallelinin/semt sakinlerinin sorumluluğunda olmadığını düşündüğünü belirtirken, yüzde 43,7’si ise semt sakinlerinin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

DOĞAL HALLERİNE BIRAKILMALI

Araştırmaya katılanların yüzde 40,5’lik kısmının, insanlara saldıran köpeklerin barınaklara bırakılması gerektiğini düşünürken, yüzde 35,6’sı ise hayvanların rehabilite edilmesi gerektiğini savundu. Yüzde 16,4’lük dilimde ise, saldırgan hayvanların uyutulması gerektiğini söyleyenler yer aldı. ‘Sokak hayvanlarının kısırlaştırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 67,2’lik çoğunluğu kapsarken, ‘Hayır’ karşılığını verenler yüzde 29,3 seviyesinde seyretti. Araştırmaya katılanların yüzde 49,5’i belediyelerin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduğunu söyledi. Yüzde 51’lik oranla sokak hayvanlarının doğal hallerine bırakılması gerektiğini düşünenler, toplanıp barınaklara götürülmesi gerektiğini düşünenlere baskın geldi.