144 milyar liralık bütçe fazlası

 

“2022 yılı Mayıs ayında 144 milyar TL bütçe fazlası, 161.9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir. Böylelikle, yılın birinci beş aylık periyodunda toplam bütçe fazlası 124.6 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 246.5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bütçe gelirlerindeki olumlu performansın harcamalardaki ihtiyatlı duruşla desteklenmesi sonucunda merkezi idare bütçesi mali disiplinin değerli bir göstergesi olan faiz dışı fazla vererek önemli bir mali alan oluşturmuştur. Öncü göstergeler kapsamında, gerek büyümedeki gerekse de bütçe gelirlerimizdeki olumlu seyir, bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranla sene başında öngörülen yüzde 3.5 amacına ulaşılacağını işaret etmektedir. 2022 yılında ülkemiz, kamu maliyesinde birçok ülkeden değerli ölçüde daha uygun performans sergilemektedir.”